Köpvillkor

Köpvillkor hoverboard.se - Fafner Aps CVR:37956309

1. Beställningar via Internet:
Vid beställningar via Internet gäller köp först efter det att en skriftlig bekräftelse erhållits via e-post. Vid eventuella oklarheter förbehåller hoverboard.se sig rätten att kontakta beställaren via telefon eller e-post för att bekräfta beställd vara. De priser som visas på hoverboard.se gäller endast vid beställning via Internet.

2. Kundregister:
Vid beställning fyller kunden i sina kunduppgifter. Genom detta godkänner kunden att uppgifterna registreras i vår kunddatabas. Hoverboard.se garanterar att alla uppgifter är konfidentiella och kommer inte att lämnas ut eller säljas på något sätt. 

3. Priser:
Samtliga priser är angivna i svenska kronor, netto, inklusive moms och exklusive frakt. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och förbehåller oss rätten till ändring av samtliga priser utan föregående avisering. Vi förbehåller oss rätten att makulera en kvitterad order vid uppenbart fel i prissättning för varan pga. felskrivning. 

4. Leverans och frakt:
Leverans sker vanligtvis inom 2-5 dagar och sker med DB Schenker. Vanligtvis levereras ditt paket till ditt lokala DB Schenker ombud. Om varan är för stor eller för tung för att lämnas hos ombud kan den istället komma att köras ut till dig av DB Schenker eller behöva avhämtas på DB Schenker terminal. Skulle leveranstid uppstå på beställda varor, meddelas kunden detta via e-post eller telefon.

Vid felaktigt angivna adressuppgifter eller omdirigering av försändelse tillkommer kostnad om minst 250 kronor.

5. Betalning:
Betalning kan ske på flera olika sätt. Närmare upplysningar om betalningsalternativ hittar du i kassan på hoverboard.se.

Fakturavillkor:
Betalningsvillkor 14 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 60 kr samt dröjsmålsränta med 2% per månad. Vid fakturaköp kan kreditinformation komma att inhämtas.

Återbetalning:
I händelse av att återbetalning ska ske skall medel vara kund tillhanda inom 14 dagar från det att vi mottagit retur.

6. Öppet köp - Retur, bytesrätt:
Vi erbjuder öppet köp i 14 dagar från mottagandet av din vara. Vid retur skall produkt samt förpackning returneras i oförändrat skick. 

OBS! Tänk på att INTE använda silvertejp eller reklamtejp vid retur då det förstör förpackningen. Använd hellre genomskinlig packtejp.

Öppet köp gäller ej specialbeställda varor, varor som anpassats till kunden, tjänster, samt övriga till ordern debiterade kostnader.

7. Ej avhämtade paket:
Om Du inte hämtar ut de beställda varorna debiteras du för våra kostnader för frakt, returfrakt samt hanteringskostnad med minst 395 kr.

8. Ångerrätt:
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen meddelar du detta via e-post till hoverboard.se. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds risk och bekostnad. Varan ska återsändas i väsentligen oförändrat skick. Varan skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. Retur till hoverboard.se med hänvisning till ångerrätten skall ske inom 30 dagar från ångerfristens sista dag.

Returfrakt debiteras med 20 kronor/kilo inkl. moms. Minimidebitering 85 kronor. Observera att kostnaden för returfrakt kan avvika från den fraktdebitering som görs i webbutikens kassa.

10. Ansvar för produktfel och användning:
hoverboard.se äger inget ansvar för fel eller produktansvar och svarar ej för direkta eller indirekta skador, extrakostnader och extraarbete i samband med försålda varors användning. All användning av produkter sker på användarens egen risk. I förhållande till konsument/privatperson gäller konsumentköplagen i tillämpliga delar.

11. Transportskada:
Skadat gods anmäls omgående till transportören samt till oss. Vid leverans skall emballage besiktigas och eventuella skador meddelas till chauffören och skriftligen noteras på fraktsedeln innan denna signeras. Dolda fraktskador skall rapporteras inom 3 dagar från mottagandet. Varken gods eller emballage får kasseras innan ni har fått ett godkännande från oss.

12. Information:
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information samt fel i specifikation på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer och hoverboard.se kan ej garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

13. Tvist:
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist med företag avgörs som regel i domstol. 

14. Force Majeure:
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från hoverboard.se, som gör att hoverboard.se ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att hoverboard.se befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.